1. Autor Marcin Hałuszczak publikacji:

  KOLOROWANKIhttps://edukacjabrd.info/kolorowanki-dla-dzieci/

  POŁĄCZ I POKOLORUJhttps://edukacjabrd.info/polacz-i-pokoloruj-dla-dzieci/

  RYSUJ PO ŚLADZIEhttps://edukacjabrd.info/rysuj-po-sladzie-dla-dzieci/

  ZNAJDŹ RÓŻNICEhttps://edukacjabrd.info/znajdz-roznice-dla-dzieci/

  UZUPEŁNIJ ZNAKIhttps://edukacjabrd.info/uzupelnij-znaki-dla-dzieci/

  POLICZ ZNAKIhttps://edukacjabrd.info/policz-znaki-dla-dzieci/

  KRZYŻÓWKIhttps://edukacjabrd.info/krzyzowki-dla-dzieci/

  RYSUJ SYMETRYCZNIEhttps://edukacjabrd.info/rysuj-symetrycznie-dla-dzieci/

  ZBIÓR ZNAKÓWhttps://edukacjabrd.info/zbior-znakow-dla-dzieci/

  SYGNALIZACJAhttps://edukacjabrd.info/sygnalizacja-dla-dzieci/

  zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem https://edukacjabrd.info/ wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie i drukowanie w celach prywatnych.
 2. Autor Marcin Hałuszczak powyższych podanych publikacji wyraża zgodę na ich bezpłatne pobieranie, drukowanie i wykorzystanie w pracy dydaktycznej przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze pod warunkiem zachowania ich oryginalnej formy w jakiej zostały one opublikowane oraz poinformowanie autora e-mailem o wykorzystaniu ich w celach edukacyjnych (dane adresowe przedszkola, szkoły lub placówki oświatowo-wychowaczej, grupa edukacyjna /np. klasa Ia/, przedmiot lub zajęcia których one dotyczyły oraz temat lekcji lub zajęć).
 3. Wykorzystanie powyższych podanych publikacji autorstwa Marcina Hałuszczak w celach komercyjnych, reklamowych, kampanijnych, itp. oraz ich publikacja na stronach internetowych możliwe jest po skontaktowaniu się pisemnie z autorem kolorowanek w celu ustalenia warunków i zgody na ich wykorzystanie. Dane do kontaktu https://edukacjabrd.info/kontakt/.
 4. Punktem wyjściowym do opracowania kolorowanek stanowiły przepisy prawne dostępne pod adresem https://znakidrogowe.info/przepisy-prawa/.