hm PROGRES Marcin Hałuszczak
mgr inż. Marcin Hałuszczak

ekspert ds. inżynierii ruchu
i bezpieczeństwa ruchu drogowego
audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego

Adres:
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/31
31-234 Kraków
NIP 945-180-90-04

Telefon: +48 510 510 303
Email: biuro@ruchdrogowy.eu


haluszczak.info


pomoc – doradztwo
wsparcie – konsultacje
szkolenie – edukacja
wiedza i doświadczenie

znakidrogowe.info


oznakowanie drogowe
sygnalizacja świetlna
urządzenia BRD
edukacja BRD dla dzieci

poprawabd.info


analizy
doświadczenie
rozwój
edukacja

audytorbrd.info


narzędzia dla Audytorów BRD
podręczniki Audytora BRD
wytyczne rekomendowane
aplikacje

edukacjabrd.info


edukacja BRD dla dzieci
kolorowanki
rozwój edukacyjny
edukacja od podstaw

brd24info.teachable.com


Baza Rozwiązań Drogowych
węzły drogowe
ronda
Bezpieczna droga do szkoły